Oznakowanie poziome dróg

Oznakowanie poziome dróg

Oznakowanie poziome wpływa w znaczącym stopniu na bezpieczeństwo na drodze. Prawidłowo wykonane oznakowanie poziome jednoznacznie określa ruch użytkowników drogi, zarówno pojazdów jak i pieszych. Niewielu użytkowników dróg wie, że linie segregacyjne na drodze określają dopuszczalną prędkość.

 

Oznakowanie poziome spełnia swoją funkcję tylko wtedy gdy jest doskonale widoczne w każdych warunkach.

Poziome oznakowanie dróg – grubowarstwowe

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Oznakowanie strukturalne masą chemoutwardzalną odróżnia się od znakowania tradycyjnego znacznie lepszą widocznością w czasie trudnych warunków atmosferycznych (takich jak intensywne opady deszczu, mgła) podczas których dochodzi do największej liczby wypadków.

 

Widoczność tą zapewnia „przestrzenność” znakowania strukturalnego. W wyniku tej czynności powstają „występy” i puste miejsca, które spełniają trzy podstawowe zadania:

  • umożliwiają odpływ wody podczas opadów z powierzchni danego znaku, co zapewnia jego widoczność,
  • „wystawanie” masy chemoutwardzalnej ponad mokrą nawierzchnię drogi powoduje odbijanie się promieni światła w kierunku kierowcy (autorefleksja),
  • posiada największy stopień chropowatości ze wszystkich technologii oznakowań poziomych, co w znacznym stopniu eliminuje zjawisko poślizgu podczas hamowania (np. na przejściu dla pieszych).
chemo_struktura_2-2
chemo_struktura_3-2
chemo_struktura_1-2

Oznakowanie poziome taśmami prefabrykowanymi

Metody nanoszenia prefabrykowanych taśm odblaskowych 3M do poziomego znakowania dróg.

 

Istnieją dwie metody nanoszenia taśm:
OVERLAY – na istniejącej już nawierzchni oraz
INLAY – na świeżo nałożonej warstwie ścieralnej.

Optymalne warunki zapewniające najwyższą jakość i trwałość aplikacji taśm metodą OVERLAY to:
– całkowicie sucha nawierzchnia jezdni,
– nawierzchnia oczyszczona z kurzu, piasku, resztek oleju lub smaru,
– minimalna temperatura nawierzchni + 10 °C

W przypadku aplikacji typu OVERLAY wymagane jest użycie kleju (primera) P-50, który wiąże pozostałe na powierzchni jezdni zanieczyszczenia i zapewnia najlepszą przyczepność taśmy. Taśma powinna być nakładana dopiero po wyschnięciu primera (około 5 minut), a następnie dociśnięta specjalnym walcem. Otwarcie drogi dla ruchu kołowego możliwe jest bezpośrednio po naniesieniu i dociśnięciu taśmy. INLAY- metoda polegająca na wgniataniu taśmy w świeżo ułożoną bitumiczną warstwę ścieralną. Metoda ta w znacznym stopniu poprawia wytrzymałość mechaniczną i trwałość aplikacji.

Taśmy do oznakowania poziomego dróg  

tasma_1-2
tasma_3-2
tasma_2-2

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

farba_2

Oznakowanie farbami drogowymi. Stosowane na drogach o niewielkim natężeniu ruchu, jak np.: terenach wiejskich, na drogach osiedlowych, na parkingach, itp.

 

Trwałość oznakowania od 3 do ok. 12 miesięcy.

Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi

Punktowe elementy odblaskowe RPM 290 3M™ stosuje się jako uzupelnienie znaków poziomych w celu ostrzeżenia, prowadzenia i informowania kierujących o miejscach szczególnie niebezpiecznych:

  • łuki o złej widoczności
  • zanikające pasy ruchu
  • powierzchnie wyłączone z ruchu
  • ronda, wysepki, azyle dla pieszych
  • progi zwalniające
  • przejścia dla pieszych

Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi zapewnia bardzo dobrą widoczność w nocy, nawet w czasie deszczu.

rpm_2
rpm_1

Oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych

Oznakowanie dróg w okolicach szkół

progi_hukowe

Znakowanie poziome grubowarstwowe: progi hukowe, przejście dla pieszych biało-czerwone wykonane w technologii mas chemoutwardzalnych

 

Oznakowanie pionowe: lica znaków D-6 oraz T-27 wykonane z folii fluorescencyjnej III generacji.

Oznakowanie ADT

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych (przejścia dla pieszych, schody, perony), w szczególności dla osób niedowidzących lub słabowidzących.

Piktogramy

piktogram1

Symbole znaków pionowych wykonane w technologii grubowarstwowego poziomego oznakowania dróg, umieszczone w osi pasa ruchu.

Facebook

WordPress Lightbox